keciiiil

Pengumuman

Kepada seluruh pengurus BEM FMIPA UNY dimohon mengisi form data pengurus untuk keperluan pembuatan buku pengurus. Form di http://bemfmipauny.org/databem2016/ password dikirimkan melalui kepala departemen masing – masing.

 

Terima kasih